Prohlídka města Waldkirchen

zastavení 4

Lidová pobožnost ve Waldkirchenu

Děkan Loraghi vypráví o pouti do Frischecku v 18. století.

Zkratky: L =Loraghi, K = kostelník

K: Důstojnosti? Zjaké farnosti pocházíte?

L: On mě snad nezná? Je tu kostelníkem anezná moje jméno? Jsem děkan Johann Antonius Karl Loraghi ze zdejší fary. Odroku 1746 zde vykonávám farní službu.

K: Dě….dě…dě…děkanLoraghi? Od roku 1779 už nejste farář a roku 1782 jste už po smrti… Blbnu, nebojsem se přepil mešního vína?

L: Nějak se mi zdá,že jsem se ocitl v jiné době. Kostel si pamatuji úplně jinak, jen frischeckáMadona tady zůstala. U jejích nohou jsem chtěl být kdysi pohřben.

K: Tak se i stalo,u sloupu ve farním kostele je dodnes pamětní deska na vás. Tenkrát tam totižbyla kaple frischecké Madony, kterou jste, důstojnosti, nechal vybudovat. V 60.letech 19. století byl ale kostel úplně nově vystavěn, proto je váš hrob nyníuprostřed dnešního kostela.

L: Je až kneuvěření, jak velký dům Páně teď tady stojí. Ale dobrým záměrem se ukázalo přenesenífrischecké Panny Marie sem do kostela, mnoho poutníků totiž přicházelo za ní ajejími zázraky. A přinesli s sebou slušné peníze, které pak zůstaly v městysu ane v malém Frischecku. Zdalipak sem stále přichází mnoho poutníků?

K: Už celá staletínikdo. Dokonce i poslednízbytky zdí kaple byly v roce 2020 zbourány.

L: Toho nemusíme litovat. Malá zídka by sotvamohla být čestným místem pro tento velký počin. Chybí mi tu ale votivnídary, je tahle destička ještě odtud?

K: Ano, je toposlední zachovalá dřívější deska. běžně je ke spatření ale v muzeu nahoře na Büchlu.tam se musíte někdy zajít podívat.

L: Dobře, když sito myslí, ale předtím si musím jestě prohlédnout svůj městys. Doufám, že hodněmých staveb ještě kypí životem jako tenkrát.

K: Většina z nichby ještě měla stát a o řadu z nich je dobře postaráno. Byl vám věnován i jedenz patníků, venku hned vedle kostela.

L: Velký důstojnýpán Loraghi jako patník? To mi nepřijde zrovna jako důstojný památník – alepoňse zdá, že o mě lidé mluví i v této době. Ale támhle vidím nezapálené svíčky, musímtedy dostát své povinnosti. Moji kostelníci by něco takového jistě nepřipustili.

K: Ach jo, to se mi musí stát zrovna u Loraghiho…