Prohlídka města Waldkirchen

zastavení 15

Hradební bašta II

Řemeslník Prabsky obchoduje

Franz Paul Prabsky = F, prodavačka = P

F: Pojďte sem, fešná paní. Jaké to mátezvláštní oblečení, ale i k takovému bych měl vhodné hodinky.

P: Já už ale jedny mám.

F: Ale jistě, myslím si ovšem, že nemáte žádnéručně zhotovené rukou starého mistra. Už přes 40 let tu dělám ty nejlepšíhodiny. Jsou tak žádané, že mi v roce 1840 dokonce ukradli mou týdenní práci – stříbrnékapesní hodinky, porcelánové ciferníky, dokonce i můj perořízek a klíček odstolních hodin mi také sebrali. Mohu posloužit tou nejvyšší kvalitou.

P: Mám všechno, co potřebuji, nic nežádám.

F: Budou to ale jedny z posledníchhodinek z hodinářské dílny Prabsky. Žijeme tu už od roku 1715. Umím taképrýmkařinu, to bylo totiž původní řemeslo mých předků – nechtěla byste tedyspíš hezký pásek k oděvu, nebo dokonce nějaký dobrý závěs?

P: Proč své zbožíneprodáváte jednoduše v obchodě?

F: Kde? Tady ve Waldkirchenu?Možná. Nejvýnosnější byly vždycky trhy v Pasově, moje sestra Therese, tadobračka, mi vždycky hodně pomáhala.

P: Therese? Copak je s ní?

F: Uhořela při požáru města v roce 1862. Aninevím, jak přesně tenkrát přišla o život, muselo to být strašné. A byla přitomtak hezká. Muži stávali u okénka do její komůrky – téměř každý den nějaký jiný.Měla také dvě děti se dvěma muži, vdát se ale nemohla, na to nebylo dost peněz.

P: Bývalo tu tedy veselo.

F: Ano, veselo, no jistě. Teď jsem už sám, jense svou ženou. Nemáme tu žádné děti, žádné synovce. Jsem poslední – snad je tota nejlepší příležitost obstarat si pravé hodinky značky Prabsky?

P: Opravdu žádné hodinky nepotřebuji.

F: Docela neoblomná obchodnice – taková byjistě byla i moje Therese. Ach, vždyť žila se mnou i v této baště, kdybych jialespoň ještě jednou mohl uslyšet, možná snad v muzeu na Büchlu?


P: Jak tobylo tenkrát s vloupáním? Přečtěte si zde!

Vloupání

I kdyby se náš starý hodinářský mistr spletl v letopočtu – vzhledem k jeho vysokému věku bychom mu to jistě odpustili – k vloupání došlo už v roce 1832. Takto nás dodnes o vloupání informuje starý novinový článek:

"Praes. 13. března 1832.

Dne 28. tohoto měsíce mezi osmou a devátou hodinou večerní byly hodináři Paulu Prabskymu ve Waldkirchenu násilným vniknutím do jeho bytu odcizeny následující předměty, aniž by bylo dosud možno zjistit totožnost pachatele nebo zajistit odcizené předměty. Proto se na tuto krádež upozorňují příslušné policejní orgány a současně se žádá, aby byla přijata vhodná opatření k odhalení pachatele nebo odcizených věcí a aby se v případě odhalení zasáhlo zákonným způsobem. 

Popis odcizených předmětů.

1) vlastní stříbrné kapesní hodinky se zlaceným pružinovým pouzdrem, bílým porcelánovým ciferníkem s arabskými číslicemi a žlutými mosaznými ručičkami, na nichž byl zavěšen mosazný klíček od hodinek na jednoduché stužce, v hodnotě 10 guldenů.

2) další vlastní stříbrné kapesní hodinky bez zvláštních znaků, s bílým porcelánovým ciferníkem, římskými číslicemi a žlutými mosaznými ručičkami, které byly natahovány zezadu a měly také pouze mosazný klíček od hodinek zavěšený na stužce, v hodnotě 4 guldenů;

3) další vlastní stříbrné kapesní hodinky, zcela obyčejné, s bílým ciferníkem, arabskými číslicemi a žlutými ručičkami, z nichž visela pravděpodobně červená stužka s běžným klíčkem od hodinek a které byly natahovány shora, v hodnotě 4 guldeny 36 krejcarů;

4) pilník, který byl již značně opotřebovaný, měl rovněž hodnotu 36 krejcarů;

5) jednoduchý perořízek, s miskou s bílými nohami, v hodnotě 12 krejcarů;

6) mosazný klíč od stolních hodin v odhadnuté hodnotě 9 krejcarů.

7. března 1832.

Královský okresní soud ve Wolfsteinu.

v. Hofstetten, okresní soudce."

(Zdroj: Bavorský královský zpravodajský věstník pro Dolní Podunají, č. 12/1832)