Prohlídka města Waldkirchen

zastavení 12

Soumar na náměstí

Soumar vypráví o náročné přepravě soli

S = soumar, Ř = řidič nákladního automobilu.

Ř: Člověče, nezvedej tak těžké věci. Proč jsito sem vůbec vezl na koni a nevzal sis náklaďák?

S: Náklaďák? To monstrum vzadu? Těžko bych sním vystoupal po úzkých cestách směrem do Čech, ani dva koně bych nemohl véstvedle něj, snad jen za ním.

Ř: Vystoupal? Je snadněco se silnicí?

S: Silnice? To je nesplnitelné přání. Jak byasi chtěl vést širokou silnici celým lesem podél Zlaté stezky? Taková je jen vPasově.

Ř: Ty jsi alevtipálek. Silnice jsou tady všude.

S: Co to mele? Drsný chlapík, zdá se. Ale co tomá za zázračné zařízení? Nakládání soli je u mě opravdu mnohem těžší. Z Pasovado Waldkirchenu jdu celý den, pak musím udělat zastávku a celký náklad složitve skladišti. Další den ráno ho musím zase naložit a tak to jde stále dokola.

Ř: Ta věc může mít dobrých 75 kilo. Tak to mámse svým třicetikilovým sudem ještě docela kliku.

S: Má to docela v merku. Půldruhého lehkéhocentu, tedy 75 kilo, má ta prostice. Můj otlačený kříž cítí každý náklad. Imému koni se jde těžce, když jsou cesty při dešti celé rozmáčené. A k romuještě ten táhlý kopec sem do Waldkirchenu.

Ř: Proč tedy jdeš sem nahoru do Waldkirchenu ane jednoduše dole kolem něj?

S: Dole kolem něj, to můžou lidi s nůšemi, pokudje mají plné. My musíme přes Waldkirchen, tak to určil biskup. Jen máloodvážlivců si troufne protáhnout se okolo městyse, ale běda těm, které přitom načapají.

Ř: Kdože to nařídil? Žijeme přece ve svobodnézemi, můžeme si jít, kudy chceme.

S: Knížecí biskup udělil Waldkirchenu totoprávo. Jen tady ve skladišti může být sůl uskladněna přes noc. Waldkirchenšstína tom bohatnou a já mám alespoň přes noc klid.

Ř: V noci vždycky projíždím.

S: Jít s koněm v noci? No, když bude v nocipřepaden, biskup mu nedá žádné odškodnění. Přijde o všechno a nakonec i o svůjživot. To je přílišná smělost.

Ř: Opravdu teda nevím, co to tady pořád plácášza nesmysly. Už ale musím jít. Tedy, šéfíku, ať se daří.

S: Tak se mi zdá,že jsem snad v nějaké jiné době. No, taky musím nechat opravit jednu prostici, nahořev Büchlu je někdo, kdo se v tom vyzná.


S: Zde se můžete podívat, kde bylo předepsané skladištěsoli.

Sklad soli v listině z roku 1540

V listině udělující trhové právo z 20. 2. 1540 administrátora biskupství v Pasově, vévody Ernsta Bavorského, je uveden sklad soli. Je zapsán společně s mnoha dalšími svobodami: „[...] že nikde jinde v zemi a ve vesnicích se nesmí ukládat sůl přes noc, než ve Waldkirchenu, a že všichni, kteří půjdou po cestách z Pasova do Čech a opět z Čech do Pasova, musí projít přes městys Waldkirchen a nikudy jinudy. Kolem hory smí projít jen krosnaři, nesoucí těžký náklad směrem do Čech [...]" (Zdroj listiny: Městský archiv Waldkirchen).
Kompletní listina z roku 1540
Citovaný úryvek