Prohlídka města Waldkirchen

zastavení 9

Chirurg Staudenhöchtl

Lékař prodává své hojivé esence

S = Staudenhöchtl, Ž = mladá žena

S: Co to má za divnou čarovnou věc! Zdá se, že je asi němá. A nevypadá zdravě!

Ž: Hej – co to má znamenat, tak dost, ty blázne jeden! 

S: Tak přece jen není němá! Žádá si jen pozornost, nebo jí nemoc už dočista zatemnila mysl? Trpí snad častými horečkami? 

Ž: Kdo – ona? 

S: Mohla by si to přečíst už v mém příspěvku do časopisu Týdeník o evropských státních vztazích z 10. září 1784! V knížecím městysu Waldkirchen u mě jest univerzální prostředek na všechny druhy studených zimnic a horeček v lidském těle! Přidám také návod na užití a při sledované dietě bude brzy této nemoci zcela zbavena. Jen dva guldeny stojí sklenice! Nezdá se mi totiž, že by u ní bylo zapotřebí bezplatné léčby. Mohu zaručit úplné zbavení útrap do čtyř dnů! Podle toho, jak se oblékla, přichází snad z nějaké velmi vzdálené kultury pro můj balzám? 

Ž: Co to s tebou je? Nemám žádnou horečku, a i kdybych nějakou měla, určitě si nevezmu ten tvůj patok – spíš budu věřit Paracetamolu! 

S: Para…. Co to řekla? Myslí snad nějakou starou léčivou esenci starého Paracelsa, kterou neznám, i když na to mám zkoušky? Mohla by mi to prozradit? 

Ž: Nech mě konečně na pokoji – je to opravdu blázen. 

S: Paracelt … jakže to bylo? Ten cizinec byl opravdu pozoruhodné stvoření – v jak nejisté době to žijeme. Čeho se asi dočkají mé děti? Jestli také nevyhledá mého syna nahoře v muzeu na Büchlu? 


S: Ach – chtěli byste se dozvědět ještě víc? Chtěli byste se podívat na originální tisk mé zde přednesené reklamní řeči? Nebo dokonce na listinu o koupi zdejšího domu z roku 1762? To je zde k vidění!

Dokumenty chirurga Staudenhöchtla

Originální reklama z roku 1784: „V pasovském knížecím městysu Waldkirchen jest u mě, níže uvedeného, mnohokráte osvědčený hojivý prostředek, který umí léčit všechny druhy horečnatých stavů v lidském těle. Jedná se o balzám, který, je-li užit dle popisu v přiloženém návodu, slibuje každému pacientovi osvobození od těchto útrap během nejvýše 4 dnů. Jen dva guldeny stojí sklenička tohoto balzámu, dopisy a peníze je nutno zasílat vyplaceně, načež bude vše promptně vyřízeno. Nemajetné, trpící tímto neduhem, se zavazuji léčit bezplatně. Tento balzám může být uchováván po dlouhou dobu na místě náležitým způsobem temperovaném. Caspar Staudenhöchtl, zkoušený a aprobovaný chirurg z Waldkirchenu.“ (Zdroj: Týdeník o evropských státních vztazích, třicáté šesté týdenní vydání z 10. září 1784)
Kupní smlouva domu z roku 1762: „Já, Anton Weißheippl, zedník ve Waldkirchenu, a já, Margaretha, jeho manželka, oba přítomni, a sice manželka, zastoupená Lorenzem Kanamüllerrem, tkalcovským mistrem z Waldkirchenu, prohlašujeme tímto za sebe, všechny naše dědice, přátele a potomky, veřejně tímto dopisem, že pro lepší využití a příležitost, a to i po souhlasu dvorní komory ze dne 21. června tohoto roku, jsme poctivě a čestně prodali a dali k prodeji, dle kupního práva, ctnostné Magdaleně, manželce Caspara Staudenhechtela, lazebníka a chirurga zdejšího, rovněž přítomné, kdy manželku opět zastupuje manžel, měšťanský dům, který jsme dosud vlastnili se všemi právy, nacházející se mezi domem Jakoba Paura a Petera Paula Hauspeckha, spolu s přilehlými pozemky, lesními pozemky, se vším právním příslušenstvím, z něhož se nic nevyjímá, za 1000 guldenů kupní ceny a 10 guldenů již zaplacené kupní půjčky [...]“