Prohlídka muzea

zastavení 14

Hradební ochoz

Obrana na hradbách

Hej, vy! Zůstaňte stát. Příliš mnohonávštěvníků tohoto muzea míjí to nejdůležitější. Kdo by o tom měl vědět víc,než já – Ignatz Krieger, strážný hlásky Waldkirchen od roku 1680. Mezi lety1460 a 1470 nechal biskup Ulrich z Nußdorfu náš městys obehnat mohutnýmihradbami kvůli hrozbě vypálením. Tady je vidět jestě poslední ochoz tak, jakkdysi vypadal. Kaplířovo vojsko z Čech hrozilo tenkrát vypálením našeho hezkéhoměstyse. Když byly postaveny hradby, nikdo už se neodvážil vztáhnout ruku nanás. Bylo postaveno 10 bašt, k tomu ještě dvě brány. Tady jsem vykonával svouslužbu. Služné jsem dostával z příjmů místního pivovaru, platila se z nich iúdržba hradeb. Celé hradby kdysi obepínal takový ochoz. Střílny nám bylynápomocny při odvracení útoku – nikdy ale k tomu nedošlo, protože už nás nikdoneohrozil. Sice se tu častěji ubytovalo válečné vojsko, ale i za třicetiletéválky byl Waldkirchen vcelku klidným místem. Nyní, v roce 1705, jdou řeči otom, že náš biskup chce hradby prodat. Několik bašt je už obydleno, brzy majíbýt obydleny všechny. Jen já mám pověření zkontrolovat každého, kdo chcedovnitř nebo ven z našeho hezkého městyse. Tedy pokud chcete jít ven, ještě seuvidíme, venku u hradeb!