Prohlídka muzea

zastavení 11

Granát

Konec starého Waldkirchenu v roce 1945

Waldkirchen nebyl zničen jen katastrofálnímipožáry, které se vyskytovaly od 15. století, i v roce 1945 došlo k ničivému střetu.Nacistické Německo bylo už z větší části poraženo. Také ve Waldkirchenu bylo, vzhledemk blížícím se spojeneckým vojskům, přijato už 24. dubna 1945 rozhodnudí opředání městysu bez ozbrojeného odporu. 25. dubna panovala nálada zmaru. Objevilyse výzvědné jednotky SS, hrozily každému smrtí v případě vyvěšení bílé vlajky, apak zase zmizely. Už 26. dubna nebyly tyto jednotky vidět. Americká průzkumnáletadla přelétala nad městysem a každému bylo jasné, že americká armáda brzy přijde.Brzy ráno ale dorazil na nádraží vlak s maďarskými uprchlíky. Byl hlídánobrněnými vagony. Další jízda do Röhrnbachu už nebyla možná, vlak tedy zůstalstát na waldkirchenském nádraží. Kolem půl deváté ráno vystřelil obrněný vagonz dosud neznámého důvodu na americká průzkumná letadla. Američané, jejichdivize před Waldkirchenem byla známa tím, že se s ničím příliš nepárala, odpovědělaokamžitým ostřelováním. V místě byli všichni nemocní rychle dopraveni dobezpečí a jako symbol vzdání se byla na kostelní věži vyvěšena bílá vlajka. Kolemdesáté hodiny ale vystřelil obrněný vagon znovu na průzkumníky. Osud Waldkirchenutím byl zpečetěn, Američané si bílou vlajku vysvětlili jako lest. Mezi desátoua třináctou hodinou stříleli cíleně fosforovými granáty na městys. Vypukly praktickynehasitelné požáry. Těch málo obyvatel Waldkirchenu, kterých zde ještě zbylo,se zoufale pokoušelo zachránit to, co už dlouho zachránit nešlo. Kolem půldruhé odpoledne dorazili Američané. Tanky projížděly ulicemi, vojáciprohledávali domy. Kolem půl páté stál v plamenech už i kostel. Kaplani aněkolik obyvatel zachránili z kostela to, co mohli unést. Brzy ale muselinechat požáru volný průběh. Ráno 27. dubna 1945 bylo vidět celý rozsah katastrofy.Ze sto dvaceti sedmi domů v obvodu městyse bylo 50 úplně zničeno, 120 rodinpřišlo o střechu nad hlavou, 8 lidí zahynulo. Starý Waldkirchen byl pohřben. Ato všechno jen kvůli jednomu obrněnému vagonu na nádraží – byla to tragickáudálost. Obyvatelé Waldkirchenu se tím ale nedali odradit. Stejně jako v předešlýchstaletích začali rychle s obnovou. Zajděte se někdy podívat do Ölbergkapelle –Olivetské kaple u kostela – uvidíte tam ještě škody následkem ostřelovánígranáty, jako byl například tento. Tady koneckonců vidíte skutečné granáty, které byly později nalezeny ve Waldkirchenu. Někteří obyvatelé si je uschovalive svých domech na památku.