Prohlídka muzea

zastavení 9

Kapesní hodinky

Svědectví o požáru městysu roku 1862

Donau-Zeitung z 21. září 1862. "Waldkirchen, 19. září. Minulánoc se stala pro náš městys vpravdě nocí nešťastnou. Městys Waldkirchen jerozdělen potokem na dvě téměř stejné poloviny. Vpravo od něj se rozkládá řadaokázalých domů, k nimž přiléhají příslušné stodoly a stáje. Mezi těmitostodolami a obytnými domy vede úzká ulička k takzvaným masným krámům. Na začátkutéto uličky vypukl tento osudný požár. Hranice dřeva zde uložená vzplála totižkolem půl jedné jasným plamenem a rychle kolem sebe šířila zkázu. Podledostupných zpráv se hranice dřeva rozletěla do okolí a zapálila, co jí přišlodo cesty. Neobvykle silný vítr, který se zvedl již před půlnocí, vehnal plamenydo trámů a způsobil požár téměř celé řady domů. Naše obytné domy byly většinouzastřešeny dřevěnými střechami. Této okolnosti a silnému větru je nutno připsatrychlé rozšíření ohně. Spal jsem hlubokým spánkem, když se náhle rozřinčelyokenní tabulky a bylo slyšet volání o pomoc. Zajisté si umíte představit tohrozné probuzení. Přistoupil jsem k oknu a uviděl protilehlé domy od pivovaruaž k Rosenbergerovi v plamenech. Netrvalo dlouho, než oheň zachvátil i levoustranu ležící směrem na Pasov. bylo snahou uchránit alespoň tuto část městysu; bylyproto zaujaty náležité pozice u parní stříkačky a ostatních hasicích prostředků;ale nic naplat, požár byl již příliš rozsáhlý; za jedinou hodinu lehlo popelem 140domů. Škody byly nesmírné; bída nekonečná. Celkově si oheň vyžádal 10 lidskýchživotů. Zima stála přede dveřmi a mnoho lidí pozbylo střechy nad hlavou, nemělidokonce ani to nejnutnější."

Vypravěč: Strašné, snad zůstal můj strýc ještě naživu. Co seasi stalo s hezkými hodinami, které jsem mu posledně koupil… Možná se na rynkunajde někdo, kdo o tom bude vědět více.