Prohlídka muzea

zastavení 4

Socha Panny Marie

Útěcha duše zbožnou modlitbu

Podívej se na tuto nádhernou mariánskousochu, Marii immaculatu – neposkvrněné početí, pokud tedy nemluvíš latinsky.Jeden starý sochař z Waldkirchenu, jistý Franz Lemberger, ji vytvořil kdysi v 18.století. Po staletí stála v kapli na území městyse. Později našla své čestnémísto právě zde. Ach, promiň, ještě jsem se vůbec nepředstavil: jmenuji seJoseph Kornberger, narodil jsem se už roku 1789. Byl jsem místním hřebíkářem vulici Graben. V nedaleké kapli stála tato socha. Chodil jsem tam často navečerní modlitbu. Musíš si uvědomit, že víra a církev jsou u nás v Bavorskémlese velmi důležité. Bez našeho milého Pána Boha není nic dobré a i my sestáváme dobrými pouze skrze něj – tak nám to stále opakuje farář nebo kaplan. Každýu nás zamíří jednou týdně do kostela, já dokonce rád i čtyřikrát nebo pětkrát.Čím by byl pozemský život bez duchovní útěchy? Samozřejmě mám i černé obce vnaší farnosti. Ale za ně se modlím denně. Můžeš si jen představit, na co asisochař při tvorbě tak vydařeného díla mohl myslet. Byl bych býval rád u toho. Alei když jsem se tolik modlíval, má největší prosba zůstala nenaplněna. Pán minedopřál žádného potomka. Přesto jsem se postaral o to, že po mě na rynku i poletech zůstala památka. Chtěl bys jistě  vědět, jaká? Navštiv mě tedy tam venku – ukážuti ji. Nyní mě chvilku nech odříkat motlitbu, u mé milované Matky Boží. Zdrávas,Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plodživota tvého…