Prohlídka muzea

zastavení 2

Řetízky s přívěšky

Pomoc na základě pověrčivosti

Josef: Ctěnýpane obchodníku, vidím tady řetízek s přívěškem? Co za něj chcete? Prozradítemi jeho cenu?

Obchodník: Kdo vůbec jsi? Zdá se mi, že jsi ještě příliš malý na to, abys mohlzaplatit takový drahý amulet!

Josef: Jsemz rodiny Baumgartnerových nahoře na Büchlu. Ano, je mi sice teprve dvanáct let,ale moje matka mi dala peníze – moje malá sestřička Maria, má sotva jeden rok, jeuž dlouho nemocná a bojíme se, že by mohla dostat psotník.

Obchodník: Aha,je-li to takhle, prodám to ho za 5 zlatých a 25 krejcarů!

Josef: To samozřejmě zaplatím, když to mé milé sestřičce pomůže od smrtelnýchkřečí. Je pro mě tou z nejmilejších.

Obchodník: Takjo! Ten šarlatán, který mi ho dal, tvrdil, že už pomohl mnohým.


Josef: Mnohokrát děkuji.

Matka: Josefe,můj synu, tys přece koupil přívěsek s amuletem.

Josef: Maminko,sice za 5 zlatých, ale byl jediný, který jsem viděl.

Matka: Pověs ho kolem ní, doufejme, že jí pomůže.

Josef: Pláčetak usedavě, jak bychom jí jen mohli pomoci. Kdyby se tak Pán Bůh nad chtělslitovat.

Matka: Pojď,Josefe, pomodlíme se, víc toho stejně nezmůžeme. Ani lazebník mnoho nepořídil. Přívěsekje naší poslední nadějí.

Josef: Jecelá vyhublá, proto asi tak pláče – její pusa je už úplně suchá. Maminko,úplně zmodrala! Celá se třese, co se to s ní děje?

Matka :Pepíku, rychle běž ke Staudenhöchtlovi.Přiveď doktora! Rychle!!

Josef: Mariaje celá bílá, vůbec se nehýbe? Je snad… Byl ten amulet snad špatný?


Maria Baumgartnerová, 21. května1823 až 16. září 1824, příčina smrti „psotník“ – pohřbena na starém hřbitově ukostela. Psotník bylo někdejší označení nemoci – tehdy hojně rozšířených křečívšeho druhu. Příčinou byla nedostatečná výživa kojících matek, vrozené vadynebo horečky. Tyto křeče měly také řadu dalších příčin. Například v roce 1817 zemřelavíce než polovina novorozenců na tuto nemoc. Řetízek s pověrečnými přívěsky –amulety – jako například tento – byl pro ně často jedinou nadějí. Jeho nošením člověkdoufal v pomoc – pomoc, které se mu dostalo opravdu jen málokdy.